Nyhetsflödet

Monday

Vandra med fasta steg - 2 Krön 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför HERREN, sin Gud." (2 Krön 27:6 FB)
Jotam blev kung efter Ussia. Det berättas inte så väldigt mycket om Jotam, bara ett litet kapitel med nio verser.

Men ändå får vi veta något om vem Jotam var:
- Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2)
- Han vandrade med fasta steg inför Herren (vers 6)

Gör du och jag det som är rätt i Herrens ögon?
Vandrar vi med fasta steg inför Herren?

Det allra bästa är att vandra med fasta steg inför Herren. Men Gud kan också använda den som inte vandrar med fasta steg, utan vinglar lite. Men det är en mycket besvärligare väg att vandra, och dessutom är den mycket längre än om man inte vinglar.

Alltså, Gud kan använda den som vinglar, men bäst är att vandra med fasta steg inför Herren.

No comments:

Post a Comment