Nyhetsflödet

Thursday

"Men man skrattade åt dem och hånade dem" - 2 Krön 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem." (2 Krön 30:10 FB)
Kung Hiskia kämpade för att föra folkets hjärtan tillbaka till Herren. Han sände ilbud runt i både Juda och Israel med uppmaningen "Vänd om till Herren" (vers 6), men folket skrattade åt dem och hånade dem.

Men det fanns några i Israel som ödmjukade sig och kom till Jerusalem för att tillbe Herren.

Situationen idag är inte helt olik den på Hiskias tid. Den som går ut och uppmanar människor att vända om uppfattas ofta som mindre vetande och fanatisk, och blir bemött med hån och skratt. Är du beredd att utstå det offret? Det finns många idag som kompromissar med budskapet och gör udden evangeliet harmlös för att slippa mötas av hån och skratt. Vågar du stå rakryggad för Jesus i en kristendomsfientlig omgivning?

Men trots att budbärarna på Hiskias tid möttes av skratt och hån, var det ändå några som ödmjukade sig och kom till Herren. De hade säkerligen aldrig kommit till Herren om det inte funnits budbärare som var beredda att ta emot hån och skratt.

Paulus skriver att budskapet vi predikar är "dårskap för dem som går förlorade" (1 Kor 1:18).

Det gamla väckelsefolket i första hälften av 1900-talet sjöng med glädje: "Dåre för världen, men salig i Gud". De visste vad det kostade att följa Jesus. De var beredda att betala priset. Hur är det med oss idag?

No comments:

Post a Comment