Nyhetsflödet

Saturday

Omvändelse och förlåtelse – Jer 36

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Kanske skall Juda hus vända om var och en från sin onda väg…..Då skall jag förlåta dem deras missgärning och deras synd  (Jer 36:3 FB)

Gud ville förlåta sitt folk. Därför sände han upprepade gånger profeter som varnade för hur det skulle gå. Men i profetiorna om kommande olyckor talar profetorden också upprepade gånger om att det finns en väg ur de dystra framtidsutsikterna. Att omvända sig. Att vända sig bort från den onda vägen (vers 3).

Gud uppmanar profeten att skriva ned budskapet och läsa upp det:
Kanske skall de bönfalla Herren och vända om var och en från sin onda väg… ” (vers 7).

Vad vill Herren säga till vår generation? Vem ska skriva upp det och tala om Guds budskap till vår samtid?

No comments:

Post a Comment