Nyhetsflödet

Friday

Ont föder ont - Jer 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De var rädda för dem eftersom Ismael, Netanjas son, hade dödat Gedalja, Ahikams son, som kungen i Babel hade satt över landet."  (Jer 41: 18 FB)

-Kapitlet illustrerar våldets spiral. Ismael dödar Gedalja (vers 2) och mycket av hans folk och tog resten till fångar.
-Jonanan drar då ut för att döda Ismael, men Ismael undkommer (vers 15).
-Johanan fruktar hämnd och måste fly till Egypten (vers 17).

Våld föder våld. Våldet hämnas och trappas upp. Det b lir som en våldets spiral som inte går att stoppa. Det kanske inte alltid handlar om att döda varandra, men det handlar ofta om ord. Ett ont ord besvaras med ett ännu ondare och så är spiralen igång. Vi tror att det ska kännas bättre att ge tillbaka, men det slutar ofta med att alla är fölorare.

På samma sätt är det möjligt att bygga upp en spiral av det som är gott. Goda ord och goda gärningar besvaras ofta på samma sätt. Det blir som att överträffa varandra i det som är gott.

Det är den sortens spiraler vi är kallade att sätta igång och upprätthålla:
"Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning."  (Rom 12:10)

Vi får normalt tillbaka det vi sår ut fast i större mängd. Då vi sår vind får vi skörda storm (Hos 8:7).
Låt oss så det som är gott!

No comments:

Post a Comment