Nyhetsflödet

Saturday

Böj er nacke – Jer 27

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Jag sade: Böj er nacke under den babylonske kungens ok och tjäna honom och hans folk, så skall ni få leva  (Jer 27:12 FB)

Gud hade bestämt att vägen till liv för hans folk var att tjäna kungen i Babel under 70 år. Vägen till liv går ofta genom död. Men folket var inte villiga att acceptera detta. Understödda av falska profeter var det många som stod emot Guds vilja och vägrade underkasta sig Babylons ok.

Ibland kan det se ut som om Herren leder oss fel. Vi tycker kanske att Herren skulle ha gjort på ett annat sätt. Vi ser en väg som vi tycker skulle vara bättre och behagligare än den Herren leder oss.

Men det är Guds väg som leder till liv, även om den kan gå genom ett tillfälligt mörker. Vi får också böja vår nacke och acceptera Guds vilja för vårt liv. Den leder till liv: ”…så skall ni få leva” (vers 12

No comments:

Post a Comment