Nyhetsflödet

Saturday

Ansikte mot ansikte – Jer 32

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen
”De vände ryggen mot mig och inte ansiktet, och fastän de på gång blev undervisade, ville de inte höra och ta emot tillrättavisning”  (Jer 32:33)

Gud sökte gemenskap med sitt folk. Han ville umgås med dem ansikte mot ansikte. Men i stället vände folket ryggen till och tillbad avgudarna (vers 34-35). Det avslöjar vem Gud är. Han är den som ständigt söker en levande relation med varje människa. Gud är kärlek och kärleken söker ständigt efter gemenskap.

I skapelseberättelsen söker Gud efter Adam som vänt honom ryggen: ”Var är du?”
I Nya Testamentet frågar Jesus efter gemenskapen med sina barn: ”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” (Matt 23:37)

Gud söker gemenskap med dig. Vad möter Han? Ansiktet eller ryggen?

No comments:

Post a Comment