Nyhetsflödet

Sunday

Lyssna och Lyda - Jer 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...de ville inte lyssna till Herrens röst"  (Jer 43:7 FB)

I kapitlet innan var folket rådvilla. De kom till Jeremia och ville ha vägledning från Gud. Efter ett antal dagar kom Jeremia med ett klart svar från Gud.

Men det var inte det svaret folket ville ha!

De verkar som om de redan bestämt sig för vad de ville göra och bara ville att Gud skulle hålla med dem om vad de ville. Men Gud hade en annan plan.

Då ville folket inte lyssna på Gud längre (vers 7) och de ville inte lyda Herrens röst (vers 4).

Är du beredd att lyssna på Herren och lyda Honom till och med då han ger dig ett svar som du inte ville ha?

No comments:

Post a Comment