Nyhetsflödet

Sunday

"Damaskus har tappat modet" - Jer 49

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt, skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit." (Jer 49:24 FB)

Kapitlet består av ett antal profetior mot olika människor på olika platser: Ammon, Edom, Damaskus, Kedar och Hasor samt Elam. De flesta profetiorna talar om att svåra tider kommer.

Då jag läser kapitlet är det två uttryck som "sticker ut". Det ena är "Damaskus har tappat modet" (vers 24). Det finns mycket av det inom kristenheten idag. Många människor som en gång hade tro och framtidshopp har idag tappat modet. Det finns församlingar som tappat modet. Det finns samfund som tappat modet. Ibland kan det upplevas som om hela kristenheten har tappat modet.

Men Gud vill inte ha det på det sättet. Han vill ingjuta nytt mod hos alla dem som tappat bort modet. Han vill på nytt uppresa en kristenhet, en armé, som blir så besjälad av Guds uppdrag att de vågar släppa modlösheten bakom sig och marschera framåt och vara med och förvandla sitt smahälle. Gud längtar eftger en församling som vågar tro på det motto som ofta finns på flaggan utanför en frälsningsarmélokal: "Sverige för Kristus". Där kommer det andra citatet som sticker ut i kapitlet: "Stå upp, säger Herren, och drag ut..." (vers 31)

Gud vill flytta mottot från flaggan rakt in i våra hjärtan!

No comments:

Post a Comment