Nyhetsflödet

Thursday

Då kom Herrens ord - Jer 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia"  (Jer 47:1 FB)

I kapitel 47 börjar en lång rad profetior om olika folkgrupper. Jeremia får förmedla olika budskap till de olika mottagarna.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia. Herrens ord kommer också till dig och mig, men många gånger är vi kanske inte mottagliga och missar att ta emot det gudsord som kommer till oss.

Gud talar på många olika sätt. Gud har gett oss sitt ord där vi dagligen kan höra Guds ord till oss. Jag tror att Gud har något speciellt personligt att säga oss varje dag. Då vi avskiljer tid att ta in Guds ord och läsa ett kapitel varje dag, får vi förvänta att Gud har något personligt att säga oss genom de orden.

Våra livsdagar kan variera, men Gud har något att säga oss i varje livssituation. Ett uppmuntran, ett löfte, en bön att be, en förmaning, en vägledning. Vi får be "ge oss idag vårt dagliga bröd" och förvänta att Heren ger oss ord att leva av för den dagen.

Jag tror att Gud vill att vi också ska kunna säga: "Då kom Herrens ord till mig".

No comments:

Post a Comment