Nyhetsflödet

Saturday

Vart ska vi gå? Vad ska vi göra? - Jer 42

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Må Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi skall gå och vad vi skall göra"  (Jer 42:3 FB)

Efter allt dödande i kapitel 41 är folket rådvilla. Ska vi fly till Egypten? Hur kommer det att bli där i så fall? Ska vi stanna här i landet? Kommer vi inte att bli dödade då? Vart ska vi gå? Vad ska vi göra?

Man vet inte vad man ska göra. Man är helt rådvill. Då kommer man till Gud och frågar om hjälp. Säkert är vi många som har kommit i situationer där vi inte vet vart vi ska gå eller vad vi ska göra.

Folket visste i alla fall att om de skulle följa Guds väg skulle det gå väl för dem. De säger att de vill lyssna på Herren "för att det skall gå oss väl när vi lyder Herrens, vår Guds, röst" (vers 6).

Bara det faktum att de vill öppna sig för Guds vägledning gör att de kommer mycket närmare Gud. De börjar med att säga till Jeremia att han ska be till "Herren, din Gud" (vers 3), men under samtalet blir Gud inte bara Jeremias Gud utan deras egen Gud "...vi lyder Herren, vår Guds, röst". (vers 6).

Det finns en perfekt plan för varje människas liv. Det finns en trygghet att vända sig till Herren i allt. Må Herren, din Gud, leda dig och välsigna dig.

No comments:

Post a Comment