Nyhetsflödet

Thursday

Lägg av fångdräkten - Jer 52

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde."  (Jer 52:33-34 FB)

Det avslutande kapitlet i Jeremia berättar om hur Templet förstörs, många av de ledande i Jerusalem blir dödade och många tusen blir bortförda i fångenskap till Babel.

Men de allra sista verserna i kapitlet talar om hur kung Jojakin blir benådad och välkomnas till kungens bord.

Detsamma gäller oss i dag. vi har blivit benådade genom Jesu död på korset. vi är frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Vi får lägga av fångdräkten! Ibland kan det se ut som om vi kristna inte har förstått att vi är friköpta utan fortsätter att leva som om vi vore i fångenskap.

Vi är dessutom inbjudna att dela måltidsgemenskap med Herren (Upp 3:20). Dessutom får vi ett underhåll för varje dag. Vi får kraft att möta dagens uppgifter, vi får frid att leva i harmoni med Gud oss själva och andra, vi får kraft att göra det Herren ber oss att göra. Normalt får vi del av allt detta då vi tar emot Guds ord för varje dag. Han ger oss varje dag vårt "dagliga bröd" av vägledning, tröst och uppmuntran.

Lägg av fångdräkten, var välkommen till kungens bord och ta emot ditt dagliga underhåll.

No comments:

Post a Comment