Nyhetsflödet

Wednesday

Var inte förskäckt - Jer 46

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskäckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägnsan landet..."  (Jer 46:27 FB)
"Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Hewrren, ty jag är med dig" (vers 28)

Kapitlet är en profetia som handlar om hur illa det kommer att gå för Egyptens folk. Men mitt i alla olyckor finns ett speciellt löfte till Guds folk.

Herren säger frukta inte och var inte förskräckt. Dels finns löften om att Guds folk ska bli räddade (vers 27). Sedan finns det löften om att Guds folk ska få leva i lugn och ro (vers 27). Och framför allt finns löftet att vad som än händer, så kommer Herren att vara med dig! (vers 28)

Så det finns orsak också idag att ta emot uppmaningen: "frukta inte och var inte förskräckt"

No comments:

Post a Comment