Nyhetsflödet

Monday

Vad Gud hatar - Jer 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag har sänt till er mina tjänare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt: Gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar."  (Jer 44:3 FB)

Jerusalem är besegrat och ödelagt. Varför hade det gått så illa för Israels folk? Här ges svaret till att allt gick så fel. Folket hade konsekvent fortsatt att göra det Gud hatar.

Och vad är det Gud hatar? Gud hatar då folket vänder sig bort ifrån Honom och börjar tillbe andra gudar.

De hade tänt rökelse åt andra gudar och tjänat dem (vers 3).
De hade tänt rökelse åt himmelens drottning och utgjutit drickoffer åt henne (vers 18).
De gjorde offerkakor åt himlens drottning, kakor som bar hennes bild (vers 19).

Ändå hade Herren gång på gång sänt profeter till folket och uppmanat dem att inte göra dessa avskyvärda ting (vers 4).

Idag finns det kyrkor där man inbjuder andra gudar. Det finns kyrkor som experimenterar med det ockulta för att dra till sig mer folk. Var finns Guds profeter idag? Varför är det så få som talar ut om det som Herren hatar. Gud förändrar sig inte. Det han hatade då, det hatar han idag.

No comments:

Post a Comment