Nyhetsflödet

Wednesday

Förlåtelse två vägar - 2 Sam 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade till kungen: "Herre, tillräkna mig inte min missgärning och tänk inte på hur illa din tjänare gjorde den dag då min herre konungen drog ut från Jerusalem. Må konungen inte lägga det på hjärtat. För jag, din tjänare, vet att jag har syndat."  (2 Sam 19:19-20 FB)

Simei hade tidigare farit ut mot David med förbannelser och försökt skada David (2 Sam 16:5+). Nu kommer Simei och ödmjukar sig och ber David om förlåtelse. Davids rådgivare ansåg att Simei skulle dödas.

Men David själv hade tidigare syndat grovt och fått ta emot förlåtelse från Gud. Han var nu beredd att ge förlåtelsen vidare. David var medveten om att förlåtelsen måste gå bägge vägar. Både ta emot och ge ut förlåtelse. "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15)

Har du svårt att förlåta andra? - Tänk på hur du själv har blivit förlåten av Gud.

No comments:

Post a Comment