Nyhetsflödet

Tuesday

Ryktet om Herrens namn - 1 Kung 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor."  (1 Kung 10:1 FB)

Drottningen av Saba hade rest långt för att få träffa Salomo. Hon hade hört ryktet om Salomo och ryktet om Herrens namn.

I den engelska Bibeln, New International Version, vilket idag är den dominerande översättningen på engelska, står det att drottningen av Saba hade hört om Salomo och "hans relation till Herrens namn" (´about the fame of Salomo and his relation to the name of the Lord´). Bibelkommentaren New Bible Commentary skriver att en mer exakt översättningen skulle vara att drottningen av Saba hade hört om "Salomos berömmelse då det gäller Herren namn" (sid 350) (´the fame of Salomon concerning the name of the Lord´).

Salomo var naturligtvis berömd för sina rikedomar och för sin vishet, men enligt den första versen är orsaken att hon sökte upp honom inte bara hans rikedom och vishet, utan huvudsakligen handlade det om Salomos relation till Gud.

Att vara berömd för sin relation med Gud! Hur är din relation med Gud? Då människor tänker på dig eller talar om dig, handlar det då om din relation till Gud. Borde vi inte alla leva så att vår relation till Gud skulle vara dominerande i våra liv? Då kanske människor skulle komma också till oss för att fråga om vår relation till Gud.

No comments:

Post a Comment