Nyhetsflödet

Saturday

Bygga varumärke - 2 Sam 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Medan Absalom ännu levde hade han låtit resa en minnessten åt sig, som står i Kungsdalen, ty han tänkte: "Jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn." Den stenen hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än i dag Absaloms minnesvård."  (2 Sam 18:18 FB)

Absalom var makthungig och ville bli berömd. Han gjorde uppror mot sin far David. För att inte bli bortglömd lät han resa en minnessten som folk kunde komma till i kommande generationer och komma ihåg Absalom.

Även om Absalom gjorde det mesta fel, ville han att människor skulle tänka gott och stort om honom. Han ville polera sitt namn och göra så att det inte blev bortglömt.

Idag arbetar många företag med att "bygga varumärke". Man vill att företagets namn ska förknippas med något gott. Det viktigaste är inte att företaget gör något gott, utan att namnet har en god klang hos andra människor.

Så var det med Absalom. Hans mål var inte att göra rätt eller att vara god, men han ville gärna att hans namn skulle bli ihågkommet som något stort och positivt.

Vi kan ha samma tendens i vårt arbete för Herren. Vi kan bli så intresserade att bygga vårt varumärke, (=att folk ska tycka att vi är bra och framgångsrika i vårt arbete för Herren), så att det till slut blir viktigare än själva arbetet vi utför.

No comments:

Post a Comment