Nyhetsflödet

Thursday

Var har du din tillit? - 2 Sam 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där var nu av en händelse en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Han blåste i hornet och sade: "Vi har ingen del i David, ingen arvslott i Isais son. Var och en till sitt tält, Israel!"
Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Juda män höll sig till sin kung, från Jordan ända till Jerusalem"  (2 Sam 20:1-2 FB)

Den ena prövningen efter den andra mötte David. Människor han litat på går plötsligt emot honom. Gång på gång händer det. David fick med dyrköpt erfarenhet lära sig att inte sätta sin tillit till massorna eller till enskilda människor. Den enda som David kunde sätta sin tillit till var Gud, som förde honom genom alla prövningar till den plats som Gud själv hade utsett.

Var har du din tillit? Litar du på materiella tillgångar, människor eller andra yttre ting? Lär av David och sätt din tillit till Gud.

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)

No comments:

Post a Comment