Nyhetsflödet

Wednesday

Till min son - 1 Kung 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Håll fast vid vad HERREN, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig"  (1 Kung 2:3 FB)

David är på väg att dö. Han träffar sin son Salomo, kanske för sista gången, och han vill naturligtvis förmedla sina bästa råd och välgångsönskningar till sin son.

Davids råd till Salomo är: Vandra på den väg Gud leder dig och håll fast vid Guds ord!

Liknande ord hade Herren tidigare talat till Josua, då han skulle ta över efter Mose: Vik inte av från Gud ord, tänk på dem dag och natt! (Jos 1:7-8).

Gud har inte förändrat sig. Guds råd till sina älskade barn idag är de samma: Vandra i lydnad på Guds väg och håll fast vid Guds ord!

No comments:

Post a Comment