Nyhetsflödet

Friday

Förlora riket - 1 Kung 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar:
"Vilken del har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Gå hem till dina tält, Israel. Se nu själv om ditt hus, du David."  Därefter gick Israel hem igen. Rehabeam förblev kung endast över de israeliter som bodde i Juda städer
."  (1 Kung 12:16-17 FB)

I slutet av förra kapitlet dör Salomo (1 Kung 11:43) och Rehabeam ska ta över riket. Hela Israel kom till Sikem för att göra Rehabeam till kung.

Folket sa till Rehabeam: "Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig."(vers 4). Efter tre dagars betänketid svarade Rehabeam folket: " "Har min far gjort ert ok tungt, skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, skall jag tukta er med skorpiongissel." (vers 14).

Resultatet blev att Israel lämnade Rehabeam och han fick bara regera över Juda stam. Rehabeam hade varit så nära att få hela riket, de kom för att göra honom till kung. Men genom omogenhet och stolthet gick han miste om hela riket.

Många människor idag har varit nära att ta emot Guds rike, men i stället för att omfamna det och ta emot Guds rike i sina hjärtan har man på grund av stolthet kastat det ifrån sig.

No comments:

Post a Comment