Nyhetsflödet

Wednesday

Lämna avgörandet i Guds händer - 2 Sam 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo"  (2 Sam 16:17 FB)

David var på flykt tillsammans med sitt folk. Och fastän David var omgiven av alla hjältarna "till höger och till vänster" kom Simei och förbannade och kastade sten på David. (vers 6). Davids män bad om tillstånd att få hugga huvudet av Simei (vers 9), men David höll männen tillbaka och svarade: "om Herren har sänt honom att förbanna David, vem kan då säga: varför gör du så" (vers 10).

David hade all makt att slå tillbaka och tysta Simei, men istället för att reagera som alla väntade och döda Simei, var David ödmjuk nog att inte ge igen. David rannsakade sig själv och tänkte att det kan säkert ligga något i kritiken, han tänkte jag är inte felfri.

Istället för att ge igen överlät han i tillit domen till Herren. Istället för att ta saken i egna händer överlät han domen till Herren.

Hur reagerar jag då människor talar illa om mig?

No comments:

Post a Comment