Nyhetsflödet

Sunday

Mitt liv i Guds händer - 2 Sam 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade kungen till Sadok: "För tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för HERRENS ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger: Jag finner inte behag i dig - se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott."  (2 Sam 15:25-26 FB)

David hade gått igenom många prövningar. Han hade flera gånger undkommit försök att mörda honom. Han hade långa perioder varit på flykt för sitt liv. Genom allt hade David en stark förtröstan på Gud.

Nu hade David blivit upphöjd till kung, men var på flykt igen. Den man som David benådat samlade folket mot David och David var tvungen att lämna Jerusalem.

Många gånger tidigare hade David frågat Gud om vad han skulle göra och Gud hade svarat honom. Den här gången var David osäker på hur han skulle handla. Men David demonstrerar en stark förtröstan på Gud. David lägger sitt liv i Guds händer och säger att Gud får göra med honom "vad han finner för gott" (vers 26).

Kan du känna igen Davids förtröstan på Gud i ditt liv? Kan du känna tryggheten att lägga ditt liv i Guds händer och överlåta åt Gud ansvaret för vad som händer i ditt liv?

No comments:

Post a Comment