Nyhetsflödet

Wednesday

Dolda synder - 1 Sam 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig i väg med två av sina män. De kom till kvinnan om natten. "Spå åt mig genom anden", sade han, "och mana upp åt mig den jag säger dig."  (1 Sam 28:8 FB)

Saul visste mycket väl att det var fel att gå till en andebesvärjerska. Det var en synd som Gud förbjudit och Saul hade själv drivit ut andebesvärjare och spåmän ur landet (vers 3).

Nu hade Saul kommit i en svår situation och tyckte att han själv behövde hjälp av en andebesvärjare. Det han förbjudit andra att använda och drivit ut av landet var han nu själv beredd att använda.

Saul visste mycket väl att Gud såg vad han gjorde, men han ville framstå i god dager inför människorna. Han kanske tänkte att synden inte är så stor om ingen vet om det. Så klädde han ut sig till oigenkännlighet då han skulle ut och begå synden.

Vi kan säkert känna igen oss i Saul. Det kan finnas saker i våra liv som vi absolut inte skulle vilja att någon annan visste om. Hemliga synder som vi lever med och som vi fruktar att någon annan skulle veta om.

Utåt sett, i offentligheten, var Saul emot andebesvärjare och spåmän, men i det det dolda, då han trodde att ingen skulle få reda på det, då kunde han tillåta sig att använda dem. Detta var en del av Sauls liv som ledde till att han blev förkastad och oanvändbar som Kung.

Guds tjänare kan inte tillåta sig att bära omkring på dolda synder.

No comments:

Post a Comment