Nyhetsflödet

Saturday

Guds löften håller - 2 Sam 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."  (2 Sam 7:16 FB)

Gud gav ett löfte till David om att Davids hus skall bestå till evig tid. Många hundra år senare föddes Jesus "av Davids hus", och flera tusen år senare består "Davids hus" genom alla Kristi efterföljare.

Också idag blir hans tron befäst genom alla som tillber och lovsjunger Jesus med sång och med sina liv.

David tar emot löftet från Gud och bekräftar att han tror att Guds ord är sanning:
" Och nu, Herre, HERRE, du är Gud, och dina ord är sanning, och du har lovat din tjänare detta goda. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus, så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du Herre, HERRE, har talat, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bli välsignat för evigt." (vers 28-29)

Guds ord är sanning och Guds löften håller.

No comments:

Post a Comment