Nyhetsflödet

Sunday

Bunden med livets band - 1 Sam 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, skall min herres liv vara bundet med livets band hos Herren, din Gud."  (1 Sam 25:29 FB)

Abigail går in och räddar situationen då hennes man, Nabal, gör bort sig totalt. David var på väg att utrota Nabals släkt, då Abigail träder emellan och talar ord från Gud till David.

Hon säger till David att hans liv är bundet till Herren med livets band (vers 29). Vilket fantastiskt uttryck! Att vara bunden med livets band till Gud. Att ha en fast punkt i tillvaron som man är ihopbunden med. Alla som inte är sammanbundna med Gud svävar fritt utan riktning i en mållös tillvaro. Och ännu värre: man kan till och med vara hopbunden med det onda och gå den ondes ärenden.

Vilken förmån att vara bunden fast vid Jesus. Thorvald Löwö uttrycker det så här i en sångvers:
"Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."

No comments:

Post a Comment