Nyhetsflödet

Saturday

Hämnd - 1 Sam 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: "Från de ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är." Min hand skall inte komma vid dig." (1 Sam 24:13-14 FB)

Saul gjorde livet svårt för David. David fick ständigt fly för Sauls ständiga försök att döda David. Nu hade Saul gått ut med tretusen man för att döda David (vers 3). David och hans män gömde sig längst in i en grotta och dit in gick Saul för att uträtta sina behov (vers 4).

David fick då ett "gudagivet" tillfälle att göra slut på sin förföljare, men David skonade Sauls liv. Även om David var en krigare som dödat tusentals män förut kunde han inte förmå sig att döda Saul, som var Herrens smorde egen personliga vinnings skull. David tog inte saken i egna händer, utan överlät domen och hämnden i Guds händer.

I Nya Testamentet kan vi läsa: "Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren."  (Rom 12:19)

Känner du dig dåligt behandlad? Söker du efter ett tillfälle att "ge igen"? David hade så mycket tillit till Gud att han kunde lämna över ansvaret för domen till Gud. Har du det?

No comments:

Post a Comment