Nyhetsflödet

Thursday

Hör du ljudet? - 2 Sam 5


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig" (2 Sam 5:24 FB)

Filisteerna hade på nytt dragit ut för att kriga mot israeliterna. Som vanligt frågar David Gud vad han ska göra. Han får då beskedet att vänta tills han hör stegen i bakaträdens toppar. Det ljudet innebär att Herren har gått före och att han kan följa efter.

Vi kanske vet vad som är rätt i en speciell situation, men det kan också finnas en tid som rätt att göra det på. Vi kanske upplever att vi ska vittna för en speciell person. Men vi måste kanske vänta på det speciella tillfället som Gud har förberett. 

Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem. Vi kan också, precis som David, höra signalen från Gud att nu är det rätta tillfället. Vi kan också höra stegen i bakaträdens toppar, ljudet av stegen som vittnar om att Herren gått före oss och förberett situationen.

Det är spännande att leva som kristen. Hör du ljuden av Guds steg i ditt liv?

No comments:

Post a Comment