Nyhetsflödet

Tuesday

Kompromissa inte med synden - 1 Sam 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När David härjade i landet, lät han varken män eller kvinnor leva, men får, nötboskap, åsnor, kameler och kläder tog han med sig och vände därefter tillbaka och kom till Akish."  (1 Sam 27:9 FB)

Många av berättelserna i Gamla Testamentet ter sig oerhört grymma och svåra att första. Då jag läser dessa berättelser är det inte den historiska berättelsen som står i centrum för mig. Jag försöker "höra" vad Gud säger till mig idag. Detta leder mig ofta till en typologisk tolkning av berättelserna, det vill säga att berättelserna är förebilder där jag kan lära andliga sanningar.

Då David utrotade fienderna var det för att ingen skulle komma tillbaka och berätta för kungen om hans härjningar (vers 11). Om han inte gjorde sig av med fienderna skulle de komma tillbaka och skada honom i framtiden.

På samma sätt är det med synden i våra liv. Vi lever i en ständig kamp mot det onda. Vi måste utrota synden i våra liv. Om vi låter synden leva vidare i våra liv och kompromissar kommer synden att komma tillbaka och förstöra vårt liv.

Då det gäller synden måste vi leva utan kompromiss. Varenda en måste utrotas.

No comments:

Post a Comment