Nyhetsflödet

Tuesday

Missförstådd - 2 Sam 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade David: "Jag vill visa godhet mot Hanun, Nahas son, eftersom hans far visade mig godhet" (2 Sam 10:2 FB)

David hade blivit väl behandlad av Naha och sände därför ett sändebud för att visa godhet till Nahas son Hanun. Gesten misstolkades och folket trodde att Davids sändebud var där för att spionera på Hanun och hans rike. Det hela ledde till att att Hanun startade krig mot David.

Vi kan uppleva liknande situationer i vår tid. Man föväntar sig inte att någon vill göra det som är rätt eller gott utan att själv få ut fördelar av det. En god eller rätt handling kan missförstås och tolkas till något helt annat än den var avsedd att vara.

Ingen väntar sig att man sak göra det som är rätt eller gott bara för att det är rätt eller gott. Men vi måste bara fortsätta att göra det som är rätt eller gott, även om ingen förstår våra handlingar. Gud ser våra motiv.

Finns det någon du kan visa godhet idag?

No comments:

Post a Comment