Nyhetsflödet

Sunday

Vänta på Gud - 2 Sam 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Saul och Jonatan, de älskvärda och ljuvliga, i liv och död ej skilda, snabbare än örnar var de, starkare än lejon. Ni Israels döttrar, gråt över Saul, han som klädde er i scharlakan och praktskrud
och prydde era kläder med smycken av guld
."  (2 Sam 1:23-24 FB)

David hade blivit smord till kung av Samuel. David tvingades leva sitt liv på ständig flykt undan Sauls försök att döda honom. Flera gånger får David tillfälle att döda Saul, så att han själv kunde bestiga tronen, men David tog inte tillfället.

Han kunde mycket väl ha sett dessa tillfällen som möjligheter att få Guds vilja att bli verklighet, genom att döda Saul. Men i stället för att ta saken i egna händer visade David sådan tillit till Gud att han fortsatte att leva som en flykting till dess att både Saul och Jonatan hade blivit dödade i ett krig.

David visade sådan tillit till Gud att han kunde vänta på att Guds tid var inne.

Även om vi känner Guds vilja, kanske det är så att vi inte ska tvinga fram den med makt, utan vänta på Guds perfekta timing.

No comments:

Post a Comment