Nyhetsflödet

Monday

David frågade Herren - 2 Sam 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David frågade därefter HERREN: "Skall jag dra upp till någon av städerna i Juda?" HERREN svarade honom: "Drag upp." David frågade: "Vart skall jag gå?" Han svarade: "Till Hebron."  (2Sam 2:1 FB)

Genomgående i Davids liv var att han frågade Herren. Om små saker och om stora saker. Det verkar som om David varje gång får tydliga, konkreta svar. Hur svarade Herren?

Var det genom en inre överbevisning? Eller genom andra människor? Eller genom händelser i Davids omgivning? Eller var det genom "tecken"? Eller var det genom eldskrift på väggen?

Vi får inte svar på de frågorna. Det enda vi vet var att David frågade och att Gud svarade.

Vi får också leva med ständiga frågor till Gud. Om vi är ivriga att låta Jesus vara Herre i våra liv får vi, på samma sätt som David, fråga Herren om stort och smått.

Ibland kanske vi får tydliga svar. Ibland kanske svaret dröjer. Ibland kanske vi inte "hör" någonting. Men genom att leva frågande till Herren, inbjuder vi honom att leda våra liv.

Vi har idag ännu större möjligheter att höra Herrens svar än vad David hade. Vi har idag tillgång till Bibeln, Guds ord, där vi får hämta vägledning i vår dagliga vandring med Herren.

No comments:

Post a Comment