Nyhetsflödet

Thursday

Gud har en lösning - 1 Sam 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Filisteerna samlade nu alla sina härar i Afek, medan israeliterna hade slagit läger vid källan i Jisreel. Filisteernas furstar tågade fram med avdelningar på hundra och tusen man, och David och hans män tågade fram sist tillsammans med Akish."  (1 Sam 29:1-2 FB)

David började med att besegra filisteerna genom att döda Goliat. Och nu befinner sig David i filisteernas här på väg att anfalla israeliterna (vers 1-2). Hur kunde det bli så fel?

David hade varit på flykt från Saul under lång tid. Saul hade gågng på gång försökt döda David. Till slut flydde David till filisteerna och enda skälet att David blev mottagen där var att han framställde sig själv som en fiende till israelitterna och att han var lojal mot filisteerna. Filisteerna var till en början skeptiska till att ha David hos sig, men blev efterhand övertygade om att de kunde lite på David.

Så kom stunden då filisteerna skulle dra ut mot israeliterna. David måste visa sin lojalitet mot filisteerna genom att gå med i striden mot Saul och israeliterna. Om David inte visade sig lojal mot filisteerna skulle han omedelbart bli dödad.

Det verkar vara en helt omöjlig situation som David hamnat i.
-Han kan inte gå i krig mot sitt eget folk. Han hade flera gånger haft möjlighetetn att döda Saul, men ville inte skada Guds smord.
-Han kan inte låta bli att gå i krig tillsammans med filisteerna, för då skulle han bli dödad.

En helt omöjlig situation - men Gud hade en lösning! Han ser till att flera av filisteernas furstar vägrar gå till strid tillsammans med David. Det hela slutar med att David inte får vara med i striden mot sina egna, utan får återvända hem (vers 11).

Då allt ser hopplöst ut - kan Gud finna en lösning!

No comments:

Post a Comment