Nyhetsflödet

Friday

Hämta styrka hos Herren - 1 Sam 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David kom i stor fara, ty folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren, sin Gud"  (1 Sam 30:6 FB).

Medan David hade varit borta med sina män från Siklag hade amalekiterna härjat staden och fört bort som fångar alla kvinnor och barn. David och hans män blev så förtvivlade att de "grät till dess de inte orkade gråta mer" (vers 4).

Dessutom vände sig folket mot David och ville stena honom. David sörjde inte bara sina två hustrur och sina barn, han var dessutom hotad till livet. Vad gör David då? - Han hämtar hjälp hos Herren, sin Gud.

David visste något som vi ibland kan ha svårt att komma ihåg då svårigheter kommer. Det  finns hjälp hos Herren. Bara man vet var det finns hjälp att få blir situationen lättare att hantera. Då måste man bege sig dit där hjälpen finns - hos Herren.

David visste det. Han gick dit och hämtade vad han behövde. Det låter så lätt att gå och hämta. David saknade styrka, därför måste han gå och hämta styrka där den finns - hos Herren.

Var hämtar du din styrka för att möta dagens motgångar?

No comments:

Post a Comment