Nyhetsflödet

Wednesday

Tappa inte modet - 2 Sam 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då Sauls son hörde att Abner var död i Hebron, förlorade han allt sitt mod, och hela Israel var skräckslaget."  (2 Sam 4:1 FB)

Sauls son, Is-Boset, var kung i Israel och var den som stod i vägen för att David skulle bli kung i hela Israel. Då Is-Boset fick höra att hans härförare Abner hade dödats, förlorade han allt sitt mod.

Modlösheten dränerar på handlingskraft och för Is-Boset dröjde det inte länge förrän han blev dödad av sina egna (vers 7).

Då vi drabbas av modlöshet förlorar vi vår energi och kraft. Modlöshet har sin utgångspunkt i bristande tillit till Gud. I Bibeln möter vi många uppmaningar att inte tappa modet. Jesus säger till oss: "Känn ingen oro och tappa inte modet" (Joh 14:27).

Vi kan möta många människor som lever med ett tappat mod. Besvikna på att allt blev som det blev och utan initiativkraft att göra något åt sin situation. Gud vill att vi ska sätta vår lit till honom. Då vi vågar lämna modlösheten bakom oss fylls vi av tro och energi att gå framåt, fulla av tillit till vad Gud kan göra i vår situation.

No comments:

Post a Comment