Nyhetsflödet

Wednesday

Dolda synder är också synder - 2 Sam 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men det som David hade gjort misshagade Herren"  (2 Sam 11:27)

David hade syndat. Han hade tagit till sig en annan mans kvinna och hon hade blivit med barn. Men det verkar inte som om David insåg att det var synden som var problemet. Han agerar som om han tänkte "bara ingen vet om det så är det inget problem".

David gör allt han kan för att dölja sin synd. Han kallar hem Bat-Sebas man Uria från kriget och han uppmanar Uria att gå hem till sin fru och koppla av några dagar. David tänkte att om Uria gick hem till sin fru så skulle skulle alla tro att Uria var pappa till barnet och ingen skulle veta om Davids synd.

Men Uria gick inte hem. Han förklarar för David att han kan inte gå hem och ha det bra och ligga med sin hustru medan hans kamrater kämpar ute i kriget (vers 11). Davids plan att dölja sin synd fungerade inte. Då vidtog David nästa försök. David såg till att Uria blev dödad i kriget och då Uria inte längre fanns fanns det ingen som kunde anklaga David.

Kanske handlar vi på samma sätt? Vi kanske inte har begått äktenskapsbrott eller dödat, men det kan finnas andra saker som vi med all energi försöker dölja för omvärlden. Vi kanske också tänker "om ingen vet om det är synden inte så stor."

Men det handlar inte bara om att bli godkänd av människor. Det handlar om att våra liv behagar Gud.
Det kommer en fortsättning på historien, för det som David hade gjort "misshagade Herren".

No comments:

Post a Comment