Nyhetsflödet

Thursday

Stolthet och avundsjuka - 2 Sam 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sadlade han sin åsna och bröt upp och for hem till sin stad, och sedan han hade ordnat med sitt hus, hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav."  (2 Sam 17:23 FB)

Absalom vill döda David och fick flera råd om hur han skulle gå tillväga. Först kom Ahitofels råd och Absalom och alla de äldste gillade hans råd (vers 4). Men sedan gav Husaj också ett råd och Absalom tyckte att Husajs råd var bättre än Ahitofels och följde det.

Detta blev för mycket för Ahitofel. Ahitofel var van att vara den alla lyssnade på. Han var van att vara bäst och att alla hans råd följdes. Ahitofels råd ansågs på den tiden likvärdiga med att fråga Gud (2 Sam 16:23). Ahitofel kunde inte leva med att hans råd betraktades som sämre än någon annans, så Ahitofel gick och hängde sig (vers 23).

Kan vi uppleva detsamma? Kan vi bli förnärmade om någon annan upphöjs i stället för oss? Har vi svårt att glädja oss då någon annan blir använd av Gud på ett mäktigare sätt än vi blir?

I sådana fall måste vi ödmjuka oss och be Gud om förlåtelse. Vi får be Gud rena oss från vår stolthet och avundsjuka och tacka Gud för den person som blir använd av Gud.

No comments:

Post a Comment