Nyhetsflödet

Monday

Ett tomt kärl - 2 Kung 4Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Då sade han: Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt, så flytta på det.” (2 Kung 4:3-4 FB)

En kvinna var i svårigheter. Hennes man hade dött och kvinnan blev lämnad ensam kvar med sina söner. Fordringsägarna krävde henne på pengar.  I sin förtvivlan talar hon med Elisa och säger att det enda hon har kvar är en flaska olja (vers 2).

Kvinnan gjorde som Elisa bad henne göra (vers 3-4). Hon började hälla från sin enda flaska i de tomma kärlen och så länge det fanns ett kärl kvar tog oljan inte slut, men då det inte längre fanns ett tomt kärl stannade oljeflödet (vers 6).

Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Den helige Ande fyller varje tomt kärl. Förutsättningen för att den Helige Ande kan fylla en människa är att det finns en plats att fylla. 

Förutsättningen för att Jesus kan fylla oss med den Helige Ande är att vi kommer till Gud med vår tomhet, längtan och törst.  Jesu sa: ”Om någon törstar kom till mig och drick” (Joh 7:37)

No comments:

Post a Comment