Nyhetsflödet

Saturday

Ensam - 1 kung 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv."  (1 Kung 19:10)

Elia hade varit i stark andlig konfrontation. Han hade genom ett mäktigt ingripande från Gud visat folket vem som verkligen var Gud.

Utmattad efter den andliga konfrontationen känner sig Elia trött, övergiven och ensam. Gud visar på olika sätt sin omsorg om honom och försäkrar Elia att han inte är ensam: "Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss." (vers 18).

Du kanske också har stått upp för Jesus i något sammanhang och fått tjäna Gud i en andlig konfrontation. Idag kan det till exempel hända att du blivit verbalt avrättat i bloggvärlden efter att ha stått upp för Jesus. Det är inte en ovanlig reaktion att efter en sådan konfrontation känna sig utmattad, trött och övergiven.

Var lugn, du är inte ensam. Acceptera att du är trött just nu. Herren kommer att bekräfta sin närvaro och sin omsorg om dig. Dessutom borde någon av de "7000" höra av sig till dig och bekräfta att de står tillsammans med dig i detta.

Du kanske är en av de tysta "7000" som idag borde höra av dig till den som står utsatt i frontlinjen och som just nu behöver höra att du finns med honom eller henne.

No comments:

Post a Comment