Nyhetsflödet

Tuesday

Felaktiga förväntningar - 2 Kung 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: "Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla HERRENS, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan." (2 Kung 5:11 FB)

Naaman var den arameiske kungens högste befälhavare. Han var en modig stridsman men spetälsk (vers 1).

En tjänsteflicka som hade rövats bort från Israel under ett tidigare strövtåg berättade att det fanns en profet i Samaria som kunde befria Naaman från spetälskan (vers 2).

Naaman gav sig då iväg med mängder av gåvor till Elisa. Elisa sände då bud till Naaman att han skulle doppa sig sju gånger i Jordan och att han därmed skulle bli fri från sin spetälska. Naaman blev då arg och vände tillbaka i vrede (vers 11-12). Naaman hade räknat med att Gud skulle möta honom på ett speciellt sätt och då Elisa föreslog ett annat sätt kunde Naaman inte ta emot det. Naaman sa "Jag trodde att han skulle..." (vers 11).

Till slut övertalades Naaman av sina tjänare att göra som Elisa sagt, och han blev frisk (vers 14).

Naaman var nära att missa mötet med Gud för att han på förhand hade bestämt sig för hur Gud skulle möta honom.

Kan det vara så att vi begränsar Guds verk i och genom våra liv därför att vi förväntar oss att Gud ska verka på ett speciellt sätt? Är vi öppna för att Gud ska få verka i våra liv på det sätt han önskar och inte bara på det sätt vi förväntar?

Var beredd. Gud kanske vill överraska även dig idag!

No comments:

Post a Comment