Nyhetsflödet

Sunday

Fara fram som ett Jehu - 2 Kung 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag oljeflaskan och gjut olja på hans huvud och säg: Så säger HERREN: Jag har smort dig till kung över Israel."  (2 Kung 9:3 FB)

Elisa sände en av sina profetlärjungar för att smörja Jesu till kung (vers 1-3). Jehus uppdrag var att rensa ut all avgudsdyrkan i landet.

Jehu gick till verket med noggrannhet och intensitet. Han fick snabbt namnet om sig fara fram i ilfart. Därifrån har vi fått uttrycket att fara "fram som ett Jehu."(vers 20)

Hur ivriga är vi att utrota synd och avgudadyrkan i vårt eget liv? Far vi fram som ett Jehu i vår strävan att bli kvitt synden, eller lever vi i fredlig samexistens med synden i vårt liv?

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss."  (Hebr 12:1)

No comments:

Post a Comment