Nyhetsflödet

Wednesday

Det finns mer - 2 Kung 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem."Och Elisa bad: "HERRE, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa." (2 Kung 6:16-17 FB)

Den arameiske kungen förde krig mot Israel. Vad än den arameiske kungen planerade visste Israels folk om det på förhand så att han inte kunde förverkliga sina planer. Den arameiske kungen trodde först att det måste finnas en spion som talade om för israeliterna vad han tänkte göra. Men en av kungens tjänare talade om för kungen hur det förhöll sig i verkligheten: "Då svarade en av hans tjänare: Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare." (vers 12)

Den arameiske kungen gjorde då vad han kunde för att finna Elisa och döda honom.  Kungen fick reda på att Elisa befann sig i Dotan. Under natten sände han dit en stor här som omringade staden. Då Elisas tjänare vaknade på morgonen och gick ut ur huset såg han att hela området runt staden var fyllt av en fiendehär. Tjänare utbrister till Elisa: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" (vers 15)

Men Elisa såg en verklighet som tjänaren inte sett. Elisa ber Gud att öppna tjänarens ögon så att han ser att det fanns mer i situationen än tjänaren först trodde.

Vi har också så lätt att fastna i den bild av verkligheten som vi ser. Men det finns mer! Det finns också en andlig verklighet. Vi får också be Herren att han öppnar våra ögon så att vi ser det som Gud ser. Om vi bara ser problem och omöjligheter får vi be Gud att han visar oss vad Han ser. Gud ser allt i ett annat perspektiv. Det finns möjligheter som du ännu inte sett. Gud öppna våra ögon! Det finns mer!

No comments:

Post a Comment