Nyhetsflödet

Monday

Sluta förbund med fienden - 1 Kung 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ben-Hadad sade till honom: "De städer som min far tog från din far skall jag lämna tillbaka, och du skall för din räkning få inrätta handelskvarter i Damaskus, så som min far fick göra i Samaria." Ahab svarade: "Låt oss ingå ett förbund så skall jag ge dig fri." Och han slöt ett förbund med honom och gav honom fri."  (1 Kung 20:34 FB)

Ben-Hadad hade två år i rad anfallit Israel med en överlägsen här för att förgöra Israel. Båda gångerna hade Ahab och Israel blivit räddade genom Guds hjälp.

Nu hade Ahab med Israels folk besegrat fienden. Fienden som såg sig besegrad erbjöd sig att ingå förbund med Israel och Ahab gick med på det.

Vi lever i ett andligt krig mot fienden, synden. Vi kanske har blivit besegrade flera gånger. Andra gånger kanske vi med Guds hjälp lyckats övervinna frestelserna. Fienden vill gärna få oss att sluta ett förbund med honom, att få oss att kompromissa med synden. Kristna kan överge sin kallelse och leva i en kompromisslösning med synden.

Då Jesus frestades i öknen, erbjöds han en behagligare kompromisslösning av djävulen (Luk 4), men vägrade kompromissa.

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss." (Hebr 12:1)


No comments:

Post a Comment