Nyhetsflödet

Saturday

"Hos honom är Herrens ord" - 2 Kung 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Josafat sade: "Hos honom är HERRENS ord." Israels kung och Josafat och Edoms kung gick då ner till honom"  (2 Kung 3:12 FB)

Moab gjorde uppror mot Israel (vers 5). Israels, Edoms och Juda kungar gick då till strid mot Moabs kung. Innan striden ville de tre kungarna fråga Gud. De frågar varandra om det inte finns någon Guds profet bland dem. Då nämnde en av tjänarna att Elisa fanns med dem. Då Josafat, Juda kung, hörde att Elisa var där sa han: "Hos honom är Herrens ord".

Det finns säkert många idag som lever i existentiellt mörker och som verkligen skulle vilja komma i en nära relation till Gud. Det finns säkert de som frågar om det inte finns någon tillgänglig som lever nära Herren och som kan visa dem vägen fram till tron på Gud.

Om ditt namn nämns, säger man då "Hos honom/henne finns Herrens ord", eller "Hos honom/henne finns kan man verkligen uppleva Guds närvaro"? Det finns behov av sådana människor här på jorden. Vill du vara en av dem?

No comments:

Post a Comment