Nyhetsflödet

Saturday

Återför till den rättmätige ägaren - 2 Kung 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade. Hon drog bort med sitt husfolk och bodde i filisteernas land i sju år. Men när de sju åren hade gått, kom kvinnan tillbaka från filisteernas land. Hon gick för att vädja till kungen om att få tillbaka sitt hus och sin mark"  (2 Kung 8:2-3 FB)

Kvinnan hade fått rådet av Elisa att lämna landet under sju år på grund av att en stor hungersnöd skulle komma över landet (vers 1). Då de sju åren hade gått återvände kvinnan och vädjade hos kungen att få tillbaka sitt hus och sin mark.

Då jag skriver detta bor jag i en lägenhet i ett hus som byggdes av Frälsningsarmén före andra världskriget. Huset inrymmer även en kårlokal och vårt högkvarter. Huset var nästan färdigt då invasionen kom. Under femtio år av sovjetockupation var huset ockuperat av byggarbetarfacket. Då Lettland åter blev fritt runt 1990 gick en frälsningssoldat upp till inrikesministeriet och krävde tillbaka huset för Frälsningsarmén.

Både kvinnan i 2 Kungaboken 8 och frälsningssoldaten i Riga återkrävde egendom till den rättmätige ägaren.

Bibeln säger att "hela världen ligger i den Ondes våld" (1 Joh 5:19). Vi får återföra, befria, kräva tillbaka det som är ockuperat av den Onde till den rättmätige ägaren. Först och främst vårt eget liv. Sedan är vi kallade att befria och återföra människor och samhällen till den rättmätige ägaren Jesus Kristus. Vi får återvinna det som gått fölorat.
No comments:

Post a Comment