Nyhetsflödet

Friday

En fallen mantel - 2 Kung 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand" (2 Kung 2:13 FB)

Elisa fick bevittna Elias himmelsfärd (vers 11-12). Då Elias hade försvunnit upp i skyn i en vagn av eld (vers 11) fanns bara Elias fallna mantel kvar.

Elisa tog då upp Elias fallna mantel och fortsatte hans tjänst.

Det kanske finns en fallen mantel för dig att ta upp efter någon Herrens tjänare som flyttat hem till Herren.
- En fallen mantel efter en förebedjare
- En fallen mantel efter en själavinnare
- En fallen mantel efter en omsorgsmänniska

Är du beredd att ta upp manteln som är ämnad för dig?

No comments:

Post a Comment