Nyhetsflödet

Friday

Guds överflöd - 1 Kung 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då HERREN låter det regna på jorden."  (1 Kung 17:14 FB)

Det var hungersnöd i landet och änkan hade bara ett mål mat kvar att leva av för sig själv och sin son. Därefter väntade bara väntan på döden i brist på mat (vers 12).

Då ber profeten Elia att hon ska tillaga måltiden med det sista hon hade av mjöl och olja och ge det till honom i stället för att äta det själv.

Det enda änkan hade var lite mjöl och olja samt ett löfte från Gud. Men hon litade mer på löftet från än på sina sinande resurser. I stället för att hålla fast det lilla hon hade gav hon det i tro på Guds löfte.

Resultatet blev att hon inte behövde sakna mat under två år mitt under en svår hungersnöd. Gud belönade hennes tro med sitt överflöd.

Hur ofta håller vi inte fast på det som är vårt eget? Våra tillgångar, vår tid och vår bekvämlighet i stället för att ge villigt till Gud.

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:33-34)

No comments:

Post a Comment