Nyhetsflödet

Tuesday

"De har övergivit min undervisning" - Jer 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN svarade: Jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan"  (Jer 9:13-14)

Jeremia uttrycker sin besvikelse över folkets ogudaktighet. De ljuger, bedrar, utför illdåd, är trolösa och bedragare (vers 2-4).

Hur kan det gå så illa? Jo, svarar Herren, därför att de har övergivit min undervisning och följt sina egna tankar. Det är där allt avfall börjar. Att inte ta Guds ord på allvar. Att låta mänskliga tankar dominera över Guds ord.

Ormens svekfulla fråga är nu mer aktuell än någonsin: "Skulle Gud ha sagt?"

No comments:

Post a Comment