Nyhetsflödet

Sunday

Hårda pannor - Jer 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade omvända sig"  (Jer 5: 3 FB)

Här talar Jeremia om Guds folk. Det är ett folk som säger "Så sant Herren lever" (vers 3), men som ändå ständigt väljer att göra fel.

Jeremia trodde först att det bara var de enkla outbildade som inte tog Herren på allvar, men han upptäcker hur även de stora har vänt sig bort ifrån Herrens väg och hans domslut. (vers 4-5).

Profeterna profeterar som de själva tycker för "Guds ord är inte i dem" (vers 13).

Och det värsta av allt är att folket vill ha det på det sättet (vers 31). De vill inte höra sanningen. De vill inte att profeterna ska tala om för dem hur det egentligen är. De vill ha präster som följer profeternas falska förkunnelse.

Hur är det med oss idag?

No comments:

Post a Comment