Nyhetsflödet

Sunday

Ta inte efter hedningarna - Jer 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem." (Jer 10:2 FB)

Guds folk har ofta haft allt för lätt att ta efter de andra folken runt omkring. I stället för att förvandla världen har vi ofta blivit anpassade till världens sätt att tänka och att handla.

Det har till och med gått så långt att kristna kyrkor öppnat för avgudar från främmande religioner. Mycket av New Age tänkandet smyger sig in i kyrkorna.

Här går Jeremia till rätta med tillbedjan av avgudarna bland Guds folk. "Var inte rädd för dem" (vers 5) säger Jeremia därför att "Ingen är som du Herre" (vers 6).

Hur är det med mitt liv? Bidrar det till att förändra världen eller anpassas jag till världen sätt att tänka?

No comments:

Post a Comment