Nyhetsflödet

Saturday

Allt står inte väl till - Jer 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: "Allt står väl till, allt står väl till". Men allt står inte väl till."  (Jer 6:14 FB)

Guds folk behöver helas. Vi behöver komma tillbaka till Herren av hela vårt hjärta. Det finns många som är förnöjda med situationen som den är och som inte ser behovet av förändring. Många röster säger att allt är väl.

Men Herren ser längre än till det ytliga. Han längtar efter hjärtan som hänger sig åt Gud.

Många kristna tar okritiskt emot influenser från andra religioner och allt som känns nytt och spännande. Men Herren manar oss att komma tillbaka till rötterna:
"Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." (vers 16)

Men så tillägger Herren:
"Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den." (vers 16)

Vad svarar jag?

No comments:

Post a Comment