Nyhetsflödet

Tuesday

Resultat av våra gärningar - Jes 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon."  (Jes 3:8 FB)
"Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta."  (Jes 3:10 FB)

Det talas om två slags människor. De upproriska som står emot Herren och de rättfärdiga. De som står emot Herren kommer att vackla och falla. De rättfärdiga skall det gå väl.

Även om det ibland kan se ut precis tvärtom så är detta hur det kommer att gå till slut. Galaterbrevet säger att det vi sår ska vi också skörda (Gal 6:7). Och Galaterbrevet fortsätter med orden:
"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp." (Gal 6:9)

No comments:

Post a Comment